February 20, 2022

مثل الغني ولعازر. أسبوع الموتى المؤمنين مع الوكيل البطريركي للكنيسة المارونيّة في المملكة الأردنيّة الهاشميّة الخوري جوزف سويد