February 14, 2022

ضروري نحكي مع رئيس التجمع من أجل لبنان د. أنطوان شديد والصحافي في جريدة النهار رضوان عقيل

مداخلة عبر زوم مع الخبير في الشؤون الضريبية جمال القعقور